Vanliga frågor


Vi har samlat svaren på några populära frågor nedan. Om du inte hittar din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.

Vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller är enheter som omvandlar solljus till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, och när solljus träffar solcellerna genereras elektrisk ström.

Vilka fördelar finns det med att installera solceller?

Minskade energikostnader genom att producera egen el. Möjlighet att bli mer självförsörjande på el och minska beroendet av elnätet. Minska din miljöpåverkan genom att använda förnybar solenergi. Potentiellt dra nytta av ekonomiska incitament såsom grönt avdrag och elcertifikat.

Hur mycket kan jag spara genom att installera solceller?

Sparpotentialen varierar beroende på flera faktorer, inklusive solinstrålning, takets läge och lutning, samt din energiförbrukning. Generellt sett kan solceller hjälpa dig att sänka dina elkostnader och eventuellt generera överskottsel som kan säljas tillbaka till elnätet.

Hur lång är livslängden på solceller? Solceller har vanligtvis en livslängd på 25 till 30 år eller längre, och de flesta tillverkare erbjuder garantier på minst 20 år. Under denna tid behåller solcellerna vanligtvis en betydande del av sin ursprungliga effektivitet.

Behöver solceller underhåll?

Solceller kräver minimalt underhåll.

Det är bra att hålla panelerna rena från smuts och löv för att säkerställa optimal prestanda. En regelbunden inspektion av systemet och övervakning av dess prestanda är också rekommenderat.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Om det uppstår ett strömavbrott från elnätet kan solcellsanläggningen automatiskt stängas av för att skydda underhållspersonal. I vissa fall kan det krävas en manuell omstart när strömmen återkommer. Detta kan variera beroende på ditt specifika system och installationsinställningar.

Hur kan jag dra nytta av grönt avdrag?

Grönt avdrag är en skattereduktion som kan ansökas hos Skatteverket för installation av solceller. Vanligen så sktöer din installatör ansökan åt dig i samband med installationen. Det är dock ditt ansvar att kontakta Skatteverket och Energimyndigheten för mer information om ansökningsprocessen och kraven för att dra nytta av dessa förmåner.

https://shorturl.at/hN246

Vilken storlek på solcellssystem behöver jag?

Storleken på solcellssystemet beror på din energiförbrukning och dina mål. Det är bäst att rådgöra med en solcellsexpert för att utvärdera dina behov och dimensionera systemet på rätt sätt.

Vad händer om det är molnigt eller regnar?

Solceller fungerar även i molnigt väder, men deras effektivitet kan vara lägre jämfört med soliga dagar.

De kan fortfarande generera elektricitet, men produktionen kan vara något reducerad under regniga eller molniga perioder.

Vilka tillstånd eller tillstånd krävs för att installera solceller?

Generellt behövs inget bygglov för solceller. Dock behövs det alltid om du vill sätta upp paneler som har en annan lutning än ditt tak, exempelvis om man vill ha högre lutande paneler på ett platt tak.

Vissa områden kan kräva bygglov eller anmälan till myndigheter, framförallt om du bor nära militära anläggningar. Det är viktigt att kontrollera och följa lokala regler och föreskrifter.

Kan jag använda solceller om jag har ett platt tak?

Ja, solceller kan installeras på både sluttande tak och platta tak.

Kan jag använda solceller om jag bor i ett område med mycket skugga?

Skugga kan påverka solcellernas prestanda, men det betyder inte att det är omöjligt att installera solceller i skuggiga områden. Genom användning av optimeringsteknik (otpimerare) kan effektförluster på grund av skugga minimeras och prestandan förbättras.

Kan jag installera solceller själv eller behöver jag anlita professionell hjälp?

Kort svar, nej.

Installation av solceller kräver teknisk kunskap och erfarenhet för att säkerställa korrekt och säker drift.

I Sverige får du dock göra vissa delar själv.

Du får endast utföra arbete som inte rör electricitet, som till exempel montera fästen på taket. Oddes kan dock inte hjälpa dig med installation om du vill göra delar av arbetet själv, av den enkla anledningen att det påvekerar vilka garantier vi kan lämna.

Vad händer om jag producerar mer el än jag förbrukar?

Om du producerar mer el än du förbrukar kan överskottet skickas tillbaka till elnätet.Du kan få ersättning från ditt elbolag för den el du säljer. Du behöver dock teckna ett “Produktionsavtal” för att få denna ersättning.

Det görs smidigast i samband med att installationen påbörjas.

Kontakta ditt elbolag för att få mer information om hur detta fungerar för just dig.

Kan jag använda solceller för att driva mina hushållsapparater och ladda elbilar?

Ja, solcellsanläggningar kan dimensioneras för att möta dina hushållsbehov, inklusive att driva apparater och ladda elbilar.

Genom att installera solceller kan du utnyttja ren och förnybar solenergi för att minska beroendet av köpt el och minska din klimatpåverkan.