Produkt planerare


VALK PV-PLANNER

Använd ValkPVplanner för att välja korrekt Van Der Valk monteringssystem, för platta och lutande tak.

Alla system designas baserat på rådande snö och vindlaster. 

Weland Stål

Använd Weland Ståls beräkningsprogram för att korrekt välja solfångarfästen att välja rätt.

Alla konfigurationer av solfångarfästen kan hanteras i Weland Ståls kalkylator.

Nordmount Planner

Med Nordmount Planner kan du enkelt planera ditt tak och få en översikt över de material som behövs för att framgångsrikt slutföra ditt projekt.

Förenkla takplaneringen med Nordmount Planner.

SAJ designer

Använd SAJ:s verktyg för att dimensionera dina strängar till din SAJ-växelriktare.

HUAWEI SMART DESIGN

Utnyttja Huaweis Smart Design Tool för att skapa din skräddarsydda strängkonfiguration för din Huawei-växelriktare. Optimera din solenergisystemets prestanda.

Growatt Designer

Använd Growatt verktyg för att dimensionera dina strängar till din Growatt-växelriktare.

Ferroamp Kabelkalkylator

Använd Ferroamps kabelkalkylator att dimensionera kablage för både DC & AC till din installation.

Fronius Konfigurator

Använd Fronius-verktyget för att optimera dimensioneringen av dina solcellskretsar för din Fronius-växelriktare.

Ferroamp SSO – Kalkylator

Använd Ferroamps SSO-kalkylator för att beräkna antalet SSOer du behöver i ditt Ferroamp-system.