Din sekretess


SEKRETESSPOLICY

Transparens och digital säkerhet är viktiga principer för Oddess tjänster. Vi lägger stor vikt vid att skapa en tydlig bild när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta i den här sekretesspolicyn. För vem gäller denna sekretesspolicy?

Alla personer vars personuppgifter behandlas av Oddes.

 • Oddess kunder
 • Alla personer som kontaktar Oddes
 • Potentiella kunder Oddes har haft eller kommer att ha kontakt med

På ditt Oddes-konto lagrar vi följande information från dig:​

 • Adress
 • Affärsenhet
 • Behörighetsbevisets nummer
 • Företagets namn
 • Kontaktperson på företaget
 • E-postadress
 • Etableringsdatum
 • Information om innehavaren av domännamnet
 • Företagsform
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Momsregistreringsnummer

Ändring/radering av personuppgifter

Du har rätt att inspektera, korrigera, komplettera, radera och/eller blockera dina personuppgifter. Om du vill utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss via innesalj@oddes.se. Därefter får du ett skriftligt svar från oss inom fyra veckor.  Användning av personuppgifter

Oddes använder dina personuppgifter för olika syften:​

 • Dina personuppgifter används för att genomföra de (automatiska) tjänster som du har gett oss ordern för.
 • Dina personuppgifter används för att komplettera och leverera beställningen. Dessutom använder vi denna information för att hjälpa dig efteråt med användningen av produkten eller tjänsten eller eventuella garantifrågor.
 • Din personliga information används för att upprätthålla kontakt med dig om produkter och/eller tjänster som köpts av oss eller som kommer att köpas i framtiden.
 • Dina personuppgifter kommer att användas för att skicka informativa digitala meddelanden om nya produkter och/eller tjänster. Med dessa meddelanden håller vi dig informerad om utvidgning och förbättring av våra tjänster och produkter. Varje informativt digitalt meddelande innehåller en länk som låter dig avregistrera dig från e-postlistan.
 • Dina personuppgifter kan användas för att schemalägga personliga affärsmöten på vårt kontor eller en annan plats.
 • Dina personuppgifter kommer att användas för att göra våra produkter och tjänster ännu bättre. Av den anledningen kan vi be dig att fylla i ett återkopplingsformulär där deltagande naturligtvis är frivilligt.
 • I vissa fall kan vi dela foton från utbildningar och publicerade projekt via sociala medier. Inför en utbildning kommer du att informeras om detta och du kan kontakta oss om du inte vill bli publicerad med namn och/eller bild.
 • Dina personuppgifter kommer att användas för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar endast personuppgifter på grundval av en av de utarbetade rättsliga grunderna.​

 • Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke.
 • Vi kommer att behandla dina personuppgifter på grundval av ett avtal eller på din begäran innan ett slutligt avtal ingås. Ett sådant avtal ingås när du använder våra produkter och/eller tjänster.
 • Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av förpliktelse enligt lag.
 • Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse. På grundval av ett motiverat intresse kan vi bland annat bjuda in dig till vissa Oddes -evenemang.

Behandlande parter Det är möjligt att vi använder tjänsteleverantörer (behandlare) som behandlar personuppgifter för vår räkning för tillhandahållande av våra tjänster. Vi ingår alltid ett behandlingsavtal med dessa tjänsteleverantörer. Detta avtal uppfyller alla krav i den allmänna dataskyddsförordningen (AVG). Vi samarbetar med parter som hjälper oss med affärsverksamhet, till exempel transportörer, bank-/försäkringsbolag och parter som hjälper oss med datalagring. (IT-parter).

Överföring till tredje part I vissa fall kan det vara nödvändigt att dela din personliga information med tredje part. Detta beror naturligtvis på omständigheterna och i ett sådant fall kommer vi överens om att dessa parter kommer att hantera din information med största försiktighet och endast kommer att använda den i enlighet med det syfte för vilket vi erhöll din information.

 • Dina personuppgifter kommer att delas med tredje part om vi är skyldiga att göra det på grundval av domstolsbeslut eller lagstadgad bestämmelse.
 • Dina personuppgifter kommer aldrig att delas för kommersiella ändamål för tredje part.

Lagring av personuppgifter  Vi behåller din personliga information som identifierbar information så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka den samlades in. När vi lagrar din personliga information kommer vi att göra vårt bästa för att hålla informationen korrekt och fullständig. Om uppgifter visar sig vara felaktiga eller föråldrade kommer de att raderas. Som nämnts tidigare i denna sekretesspolicy är det också möjligt att återkalla ditt samtycke till lagring av personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke fortsätter vi att ta bort/förstöra alla dina lagrade personuppgifter.

Säker dataöverföring All personlig information som vi samlar in är tillräckligt säker. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot användning, förstörelse, förlust, ändring, missbruk eller distribution av dina uppgifter av obehöriga. Dessutom är dina data krypterade och Oddes använder erkända, stabila och säkra tjänster och system. Ändringar i denna sekretesspolicy Ändringar i denna sekretesspolicy kommer att meddelas och förklaras på den här sidan. Vi kommer att informera dig via e-post vid större förändringar.

Cookieförklaring

Vad är en kaka?

Vi använder cookies på vår webbplats och i vår webshop. En cookie är en enkel och liten fil som skickas med sidor på den här webbplatsen och lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Den information som lagras i den kan skickas tillbaka till våra servrar vid ditt nästa besök.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder olika cookies för olika ändamål. De cookies vi använder är följande:

 • (Nödvändiga) funktionella cookies: för att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt.
 • Analytiska cookies: för att analysera användningen av vår webbplats.
 • Spårningscookies: för att bygga upp en profil av webbplatsbesökaren.

 

Funktionella cookies

Funktionella cookies är utformade för att vår webbplats ska fungera korrekt. Du behöver inte ge oss tillstånd för att ställa in funktionella cookies. Vi förklarar gärna vilka kakor det rör sig om:

 

Sessionscookies

Med en sessionscookie kan vi se vilka delar av webbplatsen du har tittat på under ditt besök. På så sätt kan vi anpassa vår tjänst så mycket som möjligt till våra besökares surfbeteende. Dessa cookies raderas automatiskt så snart du stänger din webbläsare.

 

Beständiga cookies

Permanenta cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du besöker vår webbplats igen. Detta gör att webbplatsen kan ställas in specifikt efter dina önskemål. Även om du har gett tillstånd till att kakor placeras kan vi komma ihåg detta med hjälp av en kaka. På så sätt slipper du upprepa dina preferenser varje gång du besöker oss, vilket sparar tid och gör vår webbplats mer användarvänlig. Du kan radera permanenta cookies via inställningarna i din webbläsare.

Analytiska cookies

Google Analytics

För vår webbplatsanalys använder vi Google Analytics. Vi använder den här tjänsten för att spåra och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Den information som samlas in av Google anonymiseras så mycket som möjligt. Informationen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google följer Privacy Shield-principerna och är medlem i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta innebär att det finns en adekvat skyddsnivå för behandlingen av alla personuppgifter, motsvarande den som gäller enligt AVG. Läs mer om Googles integritetspolicy här.

Spårningscookies

Med din tillåtelse placerar vi en cookie på din utrustning, som kan hämtas så snart du besöker en webbplats från vårt nätverk. På så sätt kan vi veta att du har besökt den eller de relevanta webbplatserna i vårt nätverk utöver vår webbplats. Den resulterande profilen är inte kopplad till ditt namn, din adress, din e-postadress och liknande, utan tjänar endast till att skräddarsy annonser till din profil så att de är så relevanta som möjligt för dig.

Rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina uppgifter

Du har rätt att när som helst begära tillgång till, korrigering eller radering av dina uppgifter. Du kan göra detta på innesalj@oddes.se För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig. Om du vill granska de personuppgifter som är kopplade till en cookie ber vi dig att skicka oss en kopia av cookien i fråga. Du hittar den i inställningarna för din webbläsare.

 
Aktivera, inaktivera och radera cookies

Mer information om hur du aktiverar, inaktiverar och raderar cookies finns i hjälpfunktionen i din webbläsaren.

 
Radera spårningscookies som placerats av tredje part

Vissa spårningscookies sätts av tredje part som bland annat visar annonser till dig via vår webbplats. Du kan radera eller permanent blockera dessa cookies via inställningarna i din webbläsare.

 

MER INFORMATION OM COOKIES?

Du kan hitta mer information om cookies på följande webbplatser:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies